Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024 

Thứ tư - 22/05/2024 14:32 399 0

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TÂY NINH


Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh đơn vị mua sắm tập trung kiêm nhiệm cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu mua thuốc cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương quản lý;
Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-SYT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-SYT ngày 01 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-SYT ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024 thuộc dự toán cung cấp thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-SYT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh phê duyệt hủy kết quả đạt kỹ thuật đối với 01 mặt hàng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong danh sách nhà thầu và sản phẩm dự thầu đạt kỹ thuật gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024 tại Quyết định số 535/QĐ-SYT ngày 25/3/2024 thuộc dự toán cung cấp thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024 thuộc dự toán cung cấp thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ báo cáo số 133/BC-BMT ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bên mời thầu đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả Thương thảo hợp đồng đối với các nhà thầu xếp hạng thứ 1 gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ tờ trình số 134/TTr-BMT ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Bên mời thầu đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ báo cáo số 1885/BC-TTĐ ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Tổ thẩm định báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024;
Căn cứ tờ trình số 141/TTr-BMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bên mời thầu đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thuốc generic đấu thầu tập trung cấp địa phương giai đoạn 2022-2024, với các nội dung sau:
- Danh sách nhà thầu, số lượng mặt hàng, giá trị trúng thầu: File đính kèm

Trong đó: Tên thuốc, số lượng, đơn giá, giá trị và nhà thầu trúng thầu chi tiết tại:
+ Phụ lục 1: Danh mục thuốc trúng thầu;
+ Phụ lục 2: Phạm vi cung cấp.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Điều 2: Giao Bên mời thầu đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Đơn vị mua thuốc tập trung kiêm nhiệm và các nhà thầu có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Tác giả: qu?n tr?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay3,140
  • Tháng hiện tại76,043
  • Tổng lượt truy cập2,787,843
website các sở ban ngành
cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
hướng dẫn thực hiện gpp
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
tiếp nhận kiến nghị người dân
trả lời kiến nghị doanh nghiệp
Hộp thư điện tử
công báo
cải cách thủ tục hành chính
Hỏi đáp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây