Văn bản Quy phạm Pháp luật
155/2018/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
155/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
12/11/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
12/11/2018 
Trích yếu:
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: