Văn bản Quy phạm Pháp luật
146/2018/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
146/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
17/10/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/12/2018 
Trích yếu:

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế