Văn bản Quy phạm Pháp luật
6070/QĐ-BYT 
Số Ký hiệu:
6070/QĐ-BYT 
Ban hành:
08/10/2018 
Người ký:
Phạm Lê Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
08/10/2018 
Trích yếu:
Quyết định ban hành hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm y tế mô hình điểm 
Nội dung Tập tin Đính kèm: