Văn bản Quy phạm Pháp luật
49/2017/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
49/2017/TT-BYT 
Ban hành:
28/12/2017 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Tiến 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
15/02/2018 
Trích yếu:
Thông tư Quy định về hoạt động y tế từ xa 
Nội dung Tập tin Đính kèm: