Văn bản Quy phạm Pháp luật
13/2018/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
13/2018/TT-BYT 
Ban hành:
15/05/2018 
Người ký:
Trương Quốc Cường 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
30/06/2018 
Trích yếu:
Tthông tư quy định về chất lượng dược liệu 
Nội dung Tập tin Đính kèm: