Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2018/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
17/2018/TT-BYT 
Ban hành:
06/08/2018 
Người ký:
Nguyễn Viết Tiến 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/10/2018 
Trích yếu:
sửa đổi một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên 
Nội dung Tập tin Đính kèm: