Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2018/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
27/2018/TT-BYT 
Ban hành:
26/10/2018 
Người ký:
Phạm Lê Tuấn 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/01/2018 
Trích yếu:
Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS 
Nội dung Tập tin Đính kèm: