Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/2018/TT-BYT 
Số Ký hiệu:
28/2018/TT-BYT 
Ban hành:
26/10/2018 
Người ký:
Nguyễn Thanh Long 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:
Thông tư quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế 
Nội dung Tập tin Đính kèm: