Văn bản Quy phạm Pháp luật
Thông tư Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 
Số Ký hiệu:
137/2017/TT-BTC 
Ban hành:
25/12/2017 
Người ký:
Trần Xuân Hà 
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
10/02/2018 
Trích yếu:
Thông tư Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 
Nội dung Tập tin Đính kèm: