Văn bản Quy phạm Pháp luật
43/QĐ-QLD 
Số Ký hiệu:
43/QĐ-QLD 
Ban hành:
16/01/2018 
Người ký:
Đỗ Văn Đông 
Cơ quan ban hành:
Bộ Y tế 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/01/2018 
Trích yếu:
Quyết định về việc ban hành danh mục 01 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung 
Nội dung Tập tin Đính kèm: