Văn Bản Dự Thảo
V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Tổ chức cán bộ
Trích yếu:
V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)
Nội dung:
V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
15/04/2020 15/05/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý