Văn Bản Dự Thảo
Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Tổ chức cán bộ
Trích yếu:
Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị  xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.
Nội dung:
Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị  xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
12/09/2019 22/09/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý