Văn Bản Dự Thảo
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Quyết định quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Khám bệnh, chữa bệnh
Trích yếu:

V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Quyết định quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung:
V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Quyết định quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
22/08/2019 22/09/2019 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý