Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết dự thảo về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Khám bệnh, chữa bệnh
Trích yếu:

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung:
Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/09/2017 25/10/2017 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý