Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1V/v xin ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định và Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh (thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND)Quyết định346Gop y QD 13.zip15/05/2020
2Thông báo Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 năm 2020.Công văn413Thông báo lấy kiến người dân về danh sách TTUT.docx413Thông báo lấy kiến người dân về danh sách TTUT_Signed.pdf22/09/2019
3Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021Quyết định170Du thao QD.rar305Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc886Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc15/07/2019
4Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định43513-2017-QD-UBND.PDF435Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tây Ninh.docx28/04/2019
5Văn bản dự thảo Sở Y TếBáo cáo18/06/2017