Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Quyết định Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 5 Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2021Quyết định170Du thao QD.rar305Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc886Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 70-UBND.doc15/07/2019
2Quyết định Sửa đổi bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định43513-2017-QD-UBND.PDF435Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tây Ninh.docx28/04/2019
3Nghị quyết Về bổ sung Khoản d mục 1; sửa đổi, bổ sung khoản 5.2 mục 5 Điều 1 của Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2016-2021Nghị quyết58144.2016.NQ-HDND.zip581Dự thảo bổ sung Nghị quyết sô 44.2016.HĐND.docx20/03/2019
4Nghị quyết Về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế và chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Nghị quyết559Dự thảo Kế hoạch 3.docx559Dự thảo Nghị Quyết lan 3.doc05/10/2018
5Nghị quyết Về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết667Dự thảo Nghị quyết mức giá Methadone.doc10/11/2017
6Quyết định Ban hành giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định268QUYET DINH THU PHI METHADONE UBND.doc10/11/2017
7Quyết định dự thảo về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định499Dự thảo QĐ quy định giá 02.docx499Quyết định phu luc thong tu 02.xls25/10/2017
8Nghị quyết dự thảo về Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết53Dự thảo Nghị quyết giá theo 02-1.docx53Nghi quyet phụ lục thông tư 02.xls25/10/2017
9Văn bản dự thảo Sở Y TếBáo cáo18/06/2017