Tên cơ quan:
   Sở Y tế Tây Ninh

 

Liên hệ:
   Địa chỉ: 22 Lê Lợi - Khu phố 3 - Phường 3 - Thành phố Tây Ninh

   Điện thoại: (0276).3822100 

   Email: soyte@tayninh.gov.vn

Toa nha SYT cat.jpg