So do to chuc.PNG

* LÃNH ĐẠO SỞ:

- Giám đốc: Hoa Công Hậu

  Email: bshausyt@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3822431

 

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Cường

  Email: vancuong@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3822964

 

- Phó Giám đốc: Trần Văn Sỹ

  Email: sytv@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3815336

 

* VĂN PHÒNG SỞ​:​​

-Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Tâm

  Email: nguyenthanhtam@tayninh.gov.vn

​  Điện thoại: 0276.3822100​

 

* PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC:

- Trưởng phòng: Đặng Thị Kề

  Email: kedt@tayninh.gov.vn

​​  Điện thoại: 0276.3824375​

 

* PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ:​

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trung​

  Email: vantrung@tayninh.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Tô Thị Minh Tuệ

  Email: tuetm@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824360​

 

* PHÒNG THANH TRA:

- Chánh Thanh tra: Phạm Bảo Trường

  Email: truongpb@tayninh.gov.vn

- Phó Chánh thanh tra: Trương Văn Quang

  Email: quangtv@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824361​


* PHÒNG NGHIỆP VỤ Y:​

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hà

  Email: hantn@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3823803


* PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

- Trưởng phòng: Trịnh Thị Hà

  Email: hatt@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824363


* PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN:

- Trưởng phòng: Trần Mộng Thùy

  Email: thuytm@tayninh.gov.vn

  Điện thoại: 0276.3824364