Dự án đầu tư - Dự án đã hoàn tất
 
I. Sở Y tế làm chủ đầu tư:1.  Mua sắm máy CT Scanner 128 lát cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ nguồn ngân sách sự nghiệp.2. Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).3. Dự án Thiết lập Hệ thống thông tin tim mạch (Muse) trao đổi thông tin tim mạch, hỗ trợ chẩn đoán, hỗ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyệnDự án đang triển khaiTinQuyết định phê duyệt dự án đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tửDự án đang triển khaiTinQuyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thiết lập hệ thống bệnh án điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 8:00 AMNoĐã ban hành
Các dự án đầu tư hoàn thành năm 2018Dự án đã hoàn tấtTinCác dự án đầu tư hoàn thành năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

I. Sở Y tế làm chủ đầu tư:

1.  Mua sắm máy CT Scanner 128 lát cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ nguồn ngân sách sự nghiệp.

2. Dự án hợp phần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng giai đoạn II bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

3. Dự án Thiết lập Hệ thống thông tin tim mạch (Muse) trao đổi thông tin tim mạch, hỗ trợ chẩn đoán, hỗ trợ xử lý giữa tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và tuyến huyện, xã; hỗ trợ việc lưu trữ, trao đổi, truy xuất giúp thông tin về bệnh trạng, bệnh sử của bệnh nhân được thông suốt giữa các cơ sở y tế trong tỉnh giúp việc ra quyết định điều trị, chăm sóc phù hợp với tình hình hiện tại cũng như quá khứ của bệnh nhân.

II. Các đơn vị khác làm chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư  các dự án: Nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm, Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải các cơ sở y tế.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện làm chủ đầu tư các dự án: Nâng cấp TTYT huyện Gò Dầu, các trạm y tế xã Thạnh Tây, Trà Vong (Tân Biên), Suối Ngô (Tân Châu), Bàu Đồn (Gò Dầu).

Các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện năm 2018Dự án đang triển khaiTinCác dự án đầu tư đang triển khai thực hiện năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

I. Sở Y tế làm chủ đầu tư:

1. Dự án triển khai bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy) nhằm kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa tuyến trung ương (Bệnh viện Chợ Rẫy) và tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), trước mắt về lĩnh vực tim mạch. Sau đó nếu điều kiện cho phép sẽ phát triển tiếp các chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, ung bướu (nội khoa).

Thời gian thực hiện: 2018-2020.

Tổng mức đầu tư: 81.517.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

2. Dự án thiết lập hệ thống Hội chẩn y tế trực tuyến/từ xa (Telemedicine) hỗ trợ trao đổi thông tin (chủ yếu bằng hình ảnh) đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động giữa các bệnh viện trong tỉnh (hội chẩn trực tuyến, chỉ đạo phẫu thuật, cấp cứu, hội thảo, giao ban chuyên môn, ...).

Thời gian thực hiện: 2018-2019.

Tổng mức đầu tư: 17.950.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

II. Các đơn vị khác làm chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

1. Xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình cụm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới.

Thời gian thực hiện: 2018-2020.

Tổng mức đầu tư: 23.650.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân hàng Thế giới (22.200.000.000 đồng), Ngân sách tỉnh (1.450.000.000 đồng).

2. Bệnh viện Phục hồi chức năng:

Thời gian thực hiện: 2018-2020.

Tổng mức đầu tư: 126.956.983.000 đồng.

Ngồn vốn: Trung ương (50.987.000.000 đồng), Ngân sách tỉnh (75.969.983.000 đồng).

Các dự án đầu tư chuẩn bị thực hiện năm 2018Dự án chuẩn bị đầu tưTinCác dự án đầu tư chuẩn bị thực hiện năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

I. Sở Y tế làm chủ đầu tư:

Dự án đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế:

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

II. Các đơn vị khác làm chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

1. Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2):

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 91.517.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

2. Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng:

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 29.987.258.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế (giai đoạn 2).

Thời gian thực hiện: 2018-2019.

Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.