Dự án đầu tư
Thứ 4, Ngày 05/12/2018, 11:00
Các dự án đầu tư chuẩn bị thực hiện năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/12/2018

I. Sở Y tế làm chủ đầu tư:

Dự án đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế:

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

II. Các đơn vị khác làm chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

1. Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn 2):

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 91.517.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

2. Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế dự phòng:

Thời gian thực hiện: 2019-2020.

Tổng mức đầu tư: 29.987.258.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế (giai đoạn 2).

Thời gian thực hiện: 2018-2019.

Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000 đồng.

Ngồn vốn: Ngân sách tỉnh.

Lượt người xem:  Views:   168
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự án đầu tư