Công bố danh sách - Công bố hợp quy
 
​Tải về: 1. thong bao tiep nhan hop quy cong ty cap thoat nuoc Tay Ninh_Signed.pdf2. bản công bố Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh.pdf
 
​Tải về: 1. thong bao tiep nhan hop quy cong ty VRG_Signed.pdf2. ban tu cong bo hop quy cong ty VRG.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Danh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I tại Phòng khám Nội tổng hợp Bs Nguyễn Ngọc Tú ngày 20/10/2020Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh họcTinDanh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I tại Phòng khám Nội tổng hợp Bs Nguyễn Ngọc Tú ngày 20/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_20102020103604.jpg
10/20/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Tải về: 

1. Công văn Sở Y tế: 4079-SYT-NV-Ng Ngoc Tu.pdf

2. Danh sách tự công bố cơ sở ATSH cấp 2: Danh sach tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt ATSH CẤP 1.pdf


Danh sách hành nghề KB, CB tại  Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn ngày 19/10/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại  Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Phúc An Sài Gòn ngày 19/10/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020102840.jpg
10/19/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Tải về: Phuc An SG.PDF

Thông báo cơ sở dịch vụ thẩm mỹ PHUN XĂM KIM CHICơ sở thực hiện tự công bố đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹTinThông báo cơ sở dịch vụ thẩm mỹ PHUN XĂM KIM CHI/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_14102020143841.jpg
10/14/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Tải về: 3996-QLHN.pdf

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏeTinDanh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020141837.jpg
10/12/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

Tải về: 3946.pdf

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh ngày 09/10/2020Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủngTinCơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh ngày 09/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020135823.jpg
10/9/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo Nghị định 109/2016/NĐ-CPCơ sở đủ điều kiện khám sức khỏeTinCơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020135102.jpg
10/9/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh ngày 09/10/2020Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh họcTinDanh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng Tây Ninh ngày 09/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020134811.jpg
10/9/2020 2:00 PMYesĐã ban hành

Tải về: 

1. Công văn Sở Y tế: 3938-Hong Hung.pdf

2. Danh sách tự công bố cơ sở ATSH cấp 2: Danh sach tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt ATSH CẤP 2-Hong Hung.doc

Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh ngày 08/10/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Hồng Hưng Tây Ninh ngày 08/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_13102020151316.jpg
10/8/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ngày 01/10/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ngày 01/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020140944.jpg
10/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Tải về: BV Xuyen a.xlsx

Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện ĐKTN Lê Ngọc Tùng Tây Ninh ngày 01/10/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện ĐKTN Lê Ngọc Tùng Tây Ninh ngày 01/10/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_16102020083612.jpg
10/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tây Ninh ngày 01/9/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Tây Ninh ngày 01/9/2020/PublishingImages/2020-10/logo_thong_bao_Key_12102020140324.jpg
9/1/2020 3:00 PMYesĐã ban hành

​Tải về: 

1. BV YDCT.pdf 

2. BV YDCT.xls

Danh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ngày 04/8/2020Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh họcTinDanh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh ngày 04/8/2020/PublishingImages/2020-08/230517_121712logo_thong_bao_Key_11082020105027.jpg
8/4/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

Tải về: 

1. Công văn Sở Y tế: 2899-SYT-NV.pdf

2. Danh sách tự công bố cơ sở ATSH cấp 2: Danh sach tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt ATSH CẤP 2.doc

Danh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh ngày 30/3/2020Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh họcTinDanh sách Cơ sở tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh ngày 30/3/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_key_27032020102722_jpg_Key_30032020163550.jpg
3/30/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Tải về: 

1. Công văn Sở Y tế: 1202-SYT-NV.pdf

2. Danh sách tự công bố cơ sở ATSH cấp 2: Danh sach tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt ATSH CẤP 2.doc

Danh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Thành phố Tây Ninh ngày 27/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Thành phố Tây Ninh ngày 27/03/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020102722.jpg
3/27/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: TTYT_TP.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Tân Biên ngày 24/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Tân Biên ngày 24/03/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020102214.jpg
3/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Tải về: TTYT_TanBien.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh ngày 24/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh ngày 24/03/2020/PublishingImages/2020-04/230517_121712logo_thong_bao_Key_01042020162110.jpg
3/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Tải về: BV Lao.PDF

Cơ sở đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao độngCơ sở đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao độngTinCơ sở đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt công trùng trong gia dụng và y tếCơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt công trùng trong gia dụng và y tếTinCơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt công trùng trong gia dụng và y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản, nguyên liệu làm thuốc (GSP)Cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản, nguyên liệu làm thuốc (GSP)TinCơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản, nguyên liệu làm thuốc (GSP)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Người giới thiệu thuốcNgười giới thiệu thuốcTinNgười giới thiệu thuốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Mỹ phẩm, Dược phẩmMỹ phẩm, Dược phẩmTinMỹ phẩm, Dược phẩm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh ngày 20/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh ngày 20/03/2020/PublishingImages/2020-04/230517_121712logo_thong_bao_Key_01042020161920.jpg
3/20/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Tải về: BVDK KCB.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh ngày 19/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh ngày 19/03/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020103416.jpg
3/19/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: CaoSuTN.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh ngày 16/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Tây Ninh ngày 16/03/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020103527.jpg
3/16/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

T​ải về: BVPHCN.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Tây Ninh ngày 16/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Tây Ninh ngày 16/03/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020103708.jpg
3/16/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: BVYDCT.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Tân Châu ngày 13/03/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại TTYT Tân Châu ngày 13/03/2020/PublishingImages/2020-04/230517_121712logo_thong_bao_Key_23042020091504.jpg
3/13/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 03/3/2020Công bố hợp quyTinCông bố hợp quy của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 03/3/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020105255.jpg
3/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách hành nghề KB, CB tại Phòng khám đa khoa Phước Đông ngày 06/02/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Phòng khám đa khoa Phước Đông ngày 06/02/2020/PublishingImages/2020-04/230517_121712logo_thong_bao_Key_15042020091955.jpg
2/6/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: KCB Phuoc Dong.PDF

Danh sách hành nghề KB, CB tại Phòng khám Đa khoa Medic An Khang ngày 04/02/2020Đăng ký người hành nghề tại cơ sở KB, CBTinDanh sách hành nghề KB, CB tại Phòng khám Đa khoa Medic An Khang ngày 04/02/2020/PublishingImages/2020-04/230517_121712logo_thong_bao_Key_23042020155819.jpg
2/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - Chi nhánh Tây Ninh ngày 06/01/2020Công bố hợp quyTinCông bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG - Chi nhánh Tây Ninh ngày 06/01/2020/PublishingImages/2020-03/230517_121712logo_thong_bao_Key_27032020104715.jpg
1/6/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next