Tin Tức
Thứ 5, Ngày 06/02/2020, 10:00
Thông báo Về việc tổ chức xét thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/02/2020
    Căn cứ Công văn số 164/UBND-NCPC ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.

    Căn cứ Kế hoạch số 334/KH-SYT ngày 05/02/2020 của Sở Y tế Tây Ninh về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.

    Sở Y tế thông báo về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

a) Viên chức được đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

- Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

b) Các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế như sau:

- Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế hạng III;

- Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng;

- Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng IV nếu đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế hạng III quy định tại các Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ.

- Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ, phí đăng ký xét thăng hạng

a) Đơn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ Y tế;

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụvà có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức;

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứngđầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với trường hợp viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực;

đ) Bản sao các quyết định: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng lương gần nhất;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

3. Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức xét thăng hạng

Thời gian hướng dẫn và nhận hồ sơ từ ngày 17/02/2020 đến trước ngày 28/02/2020. Tổ chức xét thăng hạng, tổng hợp, hoàn chỉnh hổ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định từ ngày 02/3/2020 đến ngày 16/3/2020.

4. Phí tham dự xét thăng hạng

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

    Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo và triển khai thực hiện nội dung này đến viên chức được cử tham dự xét thăng hạng của đơn vị./.

----------Đính kèm:

Thông báo Sở Y tế:  Tải về 357-tb-syt.PDF

Lượt người xem:  Views:   561
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức