Tin Tức
Thứ 2, Ngày 21/09/2020, 17:00
Sở Y tế Thông báo: V/v nhu cầu thu hút và đào tạo Y đa khoa chính qui năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/09/2020

Thực hiện theo Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành Y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đề án phát triển đào tạo nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh theo Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thuộc vùng kinh tế trọng điểm; Kế hoạch số 1330/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành y tế tỉnh Tây Ninh năm 2020, Sở Y tế thông báo về nhu cầu thu hút nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo và các chế độ chính sách liên quan nội dung như sau:

1. Nhu cầu về thu hút nguồn nhân lực của ngành Y tế:

Hiện nay ngoài Kế hoạch đào tạo hàng năm, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục thực hiện chính sách về thu hút nhân tài, đối tượng hiện nay ngành Y tế đang thực hiện chính sách thu hút là bác sĩ đa khoa chính qui, bác sĩ có trình độ sau đại học (thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, tiến sĩ); các đối tượng thu hút có nguyện vọng về Tây Ninh công tác lâu dài (ít nhất 8 năm) sẽ được tiếp nhận để bố trí vào làm việc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ thống y tế công lập do Sở Y tế quản lý; các trường hợp khi vào làm việc sẽ được hưởng chính sách thu hút theo quy định của tỉnh (thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chính sách đào tạo và thu hút nhân tài và Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND tỉnh).

Số lượng nhận thu hút đối với các đối tượng nêu trên: không có hạn chế.

2. Kế hoạch đào tạo hàng năm:

a. Hiện nay hàng năm, căn cứ trên cơ sở nhu cầu đào tạo phát triển nhân lực Sở Y tế đều có xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành y tế và trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong năm 2020, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh về Kế hoạch đào tạo, theo đó trong năm 2020 UBND tỉnh đã đặt hàng đào tạo bác sĩ hệ chính qui (đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh) tại Khoa Y-Đại học Quốc gia TP HCM, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh;

Số lượng đặt hàng đào tạo năm 2020: 65 sinh viên (trong đó có các chuyên ngành hiếm, Y học dự phòng).

Đối tượng được tham gia xét cử đi đào tạo: Là học sinh phổ thông, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có nguyện vọng theo học Y đa khoa; đồng thời có cam kết sau khi được đào tạo xong về công tác tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh Tây Ninh với thời gian bằng 02 lần thời gian đào tạo, quá trình học tập chấp hành đúng các quy định về đào tạo của các Trường đào tạo.

Thời gian để Sở Y tế thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: dự kiến vào cuối tháng 9/2020 (Sở Y tế sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể về thời gian thu nhận hồ sơ).

b. Chính sách hỗ trợ về đào tạo: (thực hiện theo qui định tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ, phát triển, nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021)

Sinh viên trúng tuyển, được xét cử đi đào tạo học Y đa khoa hoặc chuyên ngành hiếm theo địa chỉ sử dụng sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo trong suốt thời gian học tập (hỗ trợ mức học phí chênh lệch so với mức thu phí của cơ sở đào tạo hàng năm đối với sinh viên thi đậu chính thức).

3. Hiện nay tỉnh Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ cho sinh viên Y đa khoa trúng tuyển chính thức (ngoài hệ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh) vào học chính qui tại các Trường Đại học, như Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh và Khoa Y Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hoặc các Trường đào tạo y khoa khác; cá nhân có nhu cầu (thực hiện theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 và một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển, nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021 Ban hành theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định chính sách hỗ trợ, phát triển, nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021)

            Trên đây là một số thông tin về nhu cầu thu hút và đào tạo nhân lực y tế, Sở Y tế thông báo để các cá nhân có nguyện vọng và học sinh, sinh viên nắm bắt được nhu cầu về chính sách thu hút và đào tạo nhân lực của ngành y tế cũng như một số chính sách, chế độ liên quan hiện nay đang được áp dụng thực hiện, các thông tin cần giải đáp thêm xin vui lòng liên hệ với Sở Y tế (Văn phòng Sở- số điện thoại 02763822100) để được hướng dẫn thêm.

-------------Đính kèm:

Thông báo Sở Y tế: Tải về Thông báo nhu cầu đào tạo, chính sách hỗ trợ đào tạo_Signed (1).pdf


Lượt người xem:  Views:   2257
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức