Tin Tức
Thứ 6, Ngày 18/09/2020, 12:00
Sở Y tế thông báo: V/v Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2020

Sở Y tế nhận được văn bản số 13/2020/TB-BVXATN ngày 23/07/2020 của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.

                   Căn cứ điều 11, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế đăng tải bảng tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cổng thông tin điện tử của Sở Y tế từ ngày 04/08/2020 (Bản tự công bố gửi kèm theo văn bản này).

                   Để đảm bảo trong quá trình tiêm chủng tại đơn vị, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp tục duy trì, trang thiết bị, nhân lực và quy trình thực hành theo quy định tại điều 9, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; thực hiện cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia theo quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2019 về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP.

                   Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện tạo tài khoản (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu) cung cấp Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, để thực hiện cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng trên hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia theo quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế.

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

-------------

Đính kèm Thông báo:

Tải về CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh_Signed.pdf

BAN TU CONG BO BV XUYEN A TAY NINH.jpg


Lượt người xem:  Views:   1937
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức