Tin Tức
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 10:00
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/06/2018
Hiện nay, mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh gồm có 09 trung tâm y tế huyện, thành phố; 02 phòng khám khu vực và 95 trạm y tế xã, phường, thị trấn (trong đó có 02 trạm y tế lồng ghép với phòng khám khu vực); được quản lý theo ngành thống nhất từ tỉnh đến xã, ấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống y tế cơ sở được đầu tư cơ bản; 95/95 trạm y tế xã, phường, thị trấn được xây dựng nhà cấp 4 khang trang, có từ 10-15 phòng chức năng đủ bố trí cho các hoạt động chuyên môn; hầu hết có đầy đủ các công trình phụ trợ như cổng, hàng rào, nhà kho, nhà để xe, lò đốt rác, có nguồn nước sạch, có điện lưới quốc gia, điện thoại và máy tính nối mạng internet.

Tính đến cuối năm 2017, có 80% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. 100% cơ sở y tế tuyến huyện, xã đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; hầu hết mới đạt từ 50-70% danh mục kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; việc quản lý, theo dõi sức khỏe chỉ mới tập trung cho một số đối tượng mắc bệnh lao, phong, HIV/AIDS, tâm thần, ..; bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi,…

    Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới và Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế triển khai thực hiện Đề án, ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1450/KH-UBND thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

     Mục tiêu chung của Kế hoạch là đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân; bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn; cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

    Giai đoạn đến năm 2020: 100% số trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 90% các trạm y tế xã thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế  huyện, thành phố (gọi chung là huyện) thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 100% các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc đầu tư trạm y tế kiên cố.

    Giai đoạn đến năm 2025: Duy trì 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; Duy trì 100% xã giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

    Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp như: Củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở; Nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống y tế cơ sở; Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở, bảo đảm tài chính cho y tế cơ sở gắn với bảo hiểm y tế toàn dân; Kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện.

NTTD

Lượt người xem:  Views:   262
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức