Tin Tức
Thứ 5, Ngày 14/06/2018, 11:00
Giao cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2018
Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc giao cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

   Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phân công đơn vị làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ sau:

   Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

   Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

   Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương phân công các đơn vị thực hiện chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

   Sau khi nhận Quyết định số 1474/QĐ-UBND; ngày 13/6/2018 sở Y tế Tây Ninh ban hành Quyết định 1577/QĐ-SYT giao chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

NTTD

Lượt người xem:  Views:   215
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức