Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 30/11/2018, 09:00
Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Sở Y tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2018

    Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong các cơ quan đơn vị; Công văn số 3232/UBND-NC ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 2536/UBND-KTTC ngày 22/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

    Để kịp thời tiếp thu và xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Y tế; và nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

    Sở Y tế thông báo số điện thoại đường dây nóng và hộp thư góp ý cụ thể như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng

STT​

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại liên​ lạc

Điện thoại bàn

Di động

1

Hoa Công Hậu

Giám đốc

0276.3822432

0913884055

2

Phạm Bảo Trường

Chánh Thanh tra

0276.3824361

0918099727

3

Nguyễn Thành Tâm

Chánh Văn phòng

0276.3822100

0915117339​

2. Hộp thư góp ý

Các tổ chức, cá nhân góp ý thông qua 02 hình thức:

- Góp ý bằng thư theo hình thức gửi trực tiếp đến địa chỉ: số 22 Lê Lợi, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

- Góp ý bằng thư điện tử gửi vào địa chỉ: soyte@tayninh.gov.vn

3. Nội dung kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận

- Những nội dung quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Y tế;

- Thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc của Sở Y tế;

- Việc chấp hành, thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, đơn vị thuộc Sở Y tế;

- Phản ánh những tiêu cực, sách nhiễu của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Y tế khi thi hành nhiệm vụ;

- Phản ánh những vướng mắc, bất cập của chính sách, chế độ thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế

4. Yêu cầu đối với kiến nghị, phản ánh

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;

- Nội dung kiến nghị, phản ánh và tài liệu đính kèm (nếu có) phải chính xác, rõ ràng;

- Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần thiết liên hệ của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Đối với các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo thì thực hiện theo quy trình, quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành.

(Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.)

Sở Y tế thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ.

Lượt người xem:  Views:   493
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức