Tin cơ quan
Thứ 5, Ngày 09/05/2019, 15:00
Về việc tổ chức xét tuyển dụng viên chức y tế năm 2018 (đối tượng Bác sĩ năm 2018)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/05/2019

    Thực hiện theo Quyết định số 357/QĐ-SNV, ngày 27/11/2018 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.

    Căn cứ Kế hoạch số 326/KH-SYT ngày 07/11/2018 của Sở Y tế về việc xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018;

    Sở Y tế thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức y tế năm 2018 như sau:

    - Đối tượng là các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (bao gồm đối tượng Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng);

    - Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 17/5/2019;

    - Địa điểm: Sở Y tế.

Đề nghị các cá nhân có mặt đúng theo thời gian trên, các thông tin cần biết khác xin liên hệ Sở Y tế (phòng Tổ chức Cán bộ Sở, điện thoại: 0276.3824360) để biết thêm chi tiết.

Lượt người xem:  Views:   3897
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin cơ quan