Tin cơ quan
Thứ 6, Ngày 28/09/2018, 11:00
Sở Y tế Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy Pentra"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2018

​Sở Y tế Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy Pentra" như sau:

 • Bên mời thầu: Sở Y tế Tây Ninh.

 • Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học cho máy Pentra.

 • Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu bảo hiểm y tế, nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 • Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính).

 • Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).

 • Bảo đảm dự thầu: giá trị bảo đảm dự thầu là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc séc có bảo chi của Ngân hàng và phải được gửi đến Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018.

 • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018.

 • Địa điểm nhận HSDT: Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu tới mua HSMT và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Lượt người xem:  Views:   128
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin cơ quan