Tin cơ quan
Thứ 6, Ngày 28/09/2018, 11:00
Sở Y tế Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/09/2018

​Sở Y tế Tây Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Mua sắm dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương"

 • Tên Bên mời thầu: Sở Y tế Tây Ninh.

 • Tên gói thầu: Mua sắm dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương

+ Lô 1: Hóa chất sát khuẩn da, rửa tay, dụng cụ

+ Lô 2: Hóa chất sát khuẩn khác

 • Dự toán: Mua sắm vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm năm 2018.

 • Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu bảo hiểm y tế, nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 • Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 • Thời gian bán HSMT từ 08  giờ 00, ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến trước 09   giờ 30, ngày 23 tháng 10  năm 2018 (trong giờ hành chính).

 • Địa điểm bán HSMT: Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

 • Bảo đảm dự thầu: đối với nhà thầu dự cả gói thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu là 51.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng). Đối với nhà thầu dự theo lô thầu, giá trị bảo đảm dự thầu yêu cầu của từng lô như sau:

  + Lô 1: 47.000.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).

  + Lô 2: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

 • Hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (có bảo chi của ngân hàng) và phải được gửi đến: Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chậm nhất là trước 09 giờ 30 ngày 23 tháng 10  năm 2018.

 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 23 tháng 10  năm 2018.

 • Địa điểm nhận HSDT: Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 • HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 30 ngày 23 tháng 10  năm 2018, tại Sở Y tế Tây Ninh, địa chỉ: số 22 Lê Lợi, Phường 03, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh


  Sở Y tế Tây Ninh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Lượt người xem:  Views:   163
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin cơ quan