Tin cơ quan
Thứ 2, Ngày 07/05/2018, 14:00
Tài liệu cung cấp phục vụ đánh giá công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/05/2018

​1. Thực hiện công khai, minh bạch:

--> https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

2. Cải cách hành chính:

- Kế hoạch CCHC năm 2017:

-->

- Báo cáo công tác CCHC năm 2017 của Sở Y tế:

-->

- Bộ Thủ tục hành chính:

-->  Tải về BO TTHC SO Y TE 2017 - 10-1-2018.doc

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức:

- Kế hoạch

-->  Tải về 301-KH-SYT.PDF

4. Minh bạch tài sản, thu nhập:

- Công văn báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2017

-->  Tải về 250-SYT-TCCB.pdf

-->  Tải về 29-BC-SYT.PDF

-->  Tải về 30-BC-SYT.PDF

5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn:

-->  Tải về 223-QD-SYT.PDF

-->  Tải về 39-2012-QD-UBND.PDF

6. Xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:

7. Kết quả phát hiện, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa:

-->  Tải về 01-BC-SYT.pdf 

Lượt người xem:  Views:   206
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin cơ quan