Tin cơ quan
Thứ 6, Ngày 10/05/2013, 15:10
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống cúm A(H5N1) và cúm A(H7N9)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2013

- Công văn 475-CV/TU, ngày 25/4/2013 cỉa Tỉnh ủy Tây Ninh về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ,chống cúm A(H5N1) và cúm A(H7N9)

Tải về: File 1:  Tải về 475-CV/TU  và   File 2: Tải về 475-CV/TU

 

- Các biện pháp phòng chống cúm ban hành theo Công văn 665, ngày 05/5/2013 của Viện Pasteur Tp.HCM

Tải về: các biện pháp phòng chống cúm

Lượt người xem:  Views:   200
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin cơ quan