Tin chuyên ngành
Thứ 4, Ngày 15/05/2013, 09:10
Phòng chống cúm A (H7N9)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2013
Tổng hợp văn bản chỉ đạo phòng chống cúm A (H7N9)

 - Công điện số 528/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và A(H5N1)

 

- Công điện số 1884/CĐ-TTg về triển khai công tác phòng, chống dịch cúm AH7N9) trên người

 

- Thông báo số 251/TB-DP về tình hình nhiễm cúm A(H7N9)

 

- Công văn số 124/GDSKTƯ về tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống cúm AH7N9)

 

- Quyết định số 1128/QĐ-BYT, ngày 06/4/2013 của Bộ Y tế về phê duyệt "Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh cúm A(H7N9)"

 

- Quyết định số 1127/QĐ-BYT, ngày 06/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm cúm A(H7N9)"

 

- Quyết định 1126/QĐ-BYT, ngày 05/4/2013 của Bộ Y tế về việc phê duyệt "Kế hoạch hành động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt Nam"

 

- Công điện 250/CĐ-DP, ngày 04/4/2013 của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế về triển khai công tác phòng, chống cúm A(H7N9) trên người

 

- Công văn số 1806/BYT-DP, ngày 03/4/2013 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo triển khai phòng, chống cúm A(H7N9)

 

- Công văn số 1807/BYT-DP, ngày 03/4/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng, chống cúm A(H7N9)

 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT, ngày 07/10/2011 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch nguy hiểm mới nổi

 

 

Lượt người xem:  Views:   367
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành