Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 17:00
Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên đơn vị: QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN

2- Điện thoại: 0276. 3824364

3- Tổng số CBCC trong phòng: 03

4- Trưởng phòng: Trần Mộng Thùy

5- Nhiệm vụ của phòng:

Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là hành nghề Y), hành nghề Dược ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực.

- Căn cứ vào chiến l­ược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành y tế, xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển lĩnh vực Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tuyên truyền, phổ biến, h­ướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở và cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề Y, Dược ngoài công lập.

Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thẩm định hồ sơ và các điều kiện để trình Hội đồng tư vấn, Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt đối với các thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề Y, Dược ngoài công lập, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 - Phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động thông tin, quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

 - Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị y tế trong ngành để bồi dư­ỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho các cơ sở, cá nhân hành nghề Y, Dư­ợc ngoài công lập.

 - Phối hợp với các Phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện, thành phố và cơ quan có liên quan định kỳ, đột xuất kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 - Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo đánh giá công tác hành nghề Y, D­ược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá về công tác hành nghề Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

 -  Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Y tế xét khen th­ưởng cho các tập thể và cá nhân hành nghề Y, Dược ngoài công lập có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; đề nghị xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định của nhà nước trong quá trình hành nghề.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Lượt người xem:  Views:   1331
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu