Giới thiệu chung
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 16:00
Phòng Nghiệp Vụ Y
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ Y

2- Điện thoại: 0276. 3823803

3- Tổng số CBCC trong phòng: 04

4- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Như Hà

5- Vị trí, chức năng của phòng:

Phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo về lãnh vực điều trị, dự phòng, y tế quốc phòng, Quân dân y, hành nghề Y tế tư nhân.

6- Nhiệm vụ của phòng:

Giữ mới quan hệ thường xuyên giữa Phòng nghiệp vụ Y với Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục dự phòng và môi trường, Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm – Bộ Y tế, các phòng nghiệp vụ của Sở, Phòng Y tế các huyện, thị xã trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong tỉnh.

Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về việc triển khai, thực hiện các kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai dịch bệnh tại địa phương.

Tham mưu cho Ban giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dõi đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề suất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

Đề suất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành.

Tham mưu cho Giám đốc sở trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân, bán công, dân lập theo qui định của pháp luật.

Thống kê, tổng hợp báo cáo về chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định.

Tham mưu cho Giám đốc sở về công tác y tế quốc phòng.

 


Lượt người xem:  Views:   239
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu