Giới thiệu chung
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 16:00
Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên phòng: TỔ CHỨC CÁN BỘ

2- Điện thoại: 0276.3824360

3- Tổng số CBCC trong phòng: 05

4- Phó Trưởng Phòng:​​ Nguyễn Văn Trung         

5- Phó Trưởng phòng: Tô Thị Minh Tuệ

6- Vị trí chức năng của phòng:

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

7- Nhiệm vụ của phòng:

7.1. Công tác tổ chức:

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã theo quy định của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.

7.2. Công tác quản lý cán bộ công chức:

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức: công chức lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức có chức danh khác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại về chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ.

- Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ công chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức việc thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ công chức ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý

- Quản lý hồ sơ cán bộ công chức toàn ngành, hướng dẫn đánh giá bổ sung lý lịch cán bộ công chức hàng năm.

7.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:

- Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu lao động cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ công chức về lương và phụ cấp, v.v …

- Tham mưu cho Giám đốc và tiến hành các thủ tục khen thưởng, kỷ luật.

- Tham mưu cho Giám đốc giải quyết chế độ nghỉ hưu mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ công chức theo quy định.

7.4. Bảo vệ chính trị nội bộ:

Tham mưu Giám đốc để thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

7.5. Thống kê, báo cáo:

- Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, công chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định.

- Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan chức năng cấp trên.

7.6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

 

Lượt người xem:  Views:   244
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu