Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 16:00
Phòng Nghiệp Vụ Dược
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên phòng: NGHIỆP VỤ DƯỢC           

2- Điện thọai: 0276. 3824375                                                      

3- Tổng số CBCC trong phòng: 04

4- Trưởng Phòng: Đặng Thị Kề

5- Vị trí, chức năng của phòng:

Phòng Nghiệp vụ Dược có chức năng tham mưu, tổng hợp đề xuất và tổ chức thực hiện các công việc quản lý nhà nước trong các lĩnh vực Dược, mỹ phẩm trên địa bàn của tỉnh

6- Nhiệm vụ của phòng:

- Căn cứ vào chiến lược qui họach, chiến lược phát triển ngành dược để xây dựng qui họach, kế họach phát triển công tác dược của tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện

- Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo có đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai dịch bệnh tại địa phương, không để thiếu thuốc xảy ra.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện những quy định về quản lý dược, mỹ phẩm.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế   

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện những quy chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc bao gồm cả dược, y học cổ y truyền trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát các họat động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, phòng chống việc lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần trong ngành y tế.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý các vi phạm về quản lý dược, mỹ phẩm và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

- Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác Dược theo qui định

- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Lượt người xem:  Views:   241
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu