Giới thiệu chung
Thứ 2, Ngày 23/11/2015, 16:00
Văn Phòng Sở
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/11/2015

1- Tên phòng: VĂN PHÒNG SỞ

2- Điện thoại: 0276.3 822100

3- Tổng số CBCC trong phòng: 08

4- Chánh văn phòng: Nguyễn Thành Tâm

5- Vị trí chức năng của phòng: 

Văn phòng sở có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở và chịu trách nhiệm đảm bảo công tác hành chính, nội vụ cho Sở Y tế.

 7- Nhiệm vụ của phòng:

1.  Thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến), điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật về công văn giấy tờ; thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; khi nhận công văn phải vào sổ trình lãnh đạo Sở và chuyển đến các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.

2.   Làm thủ tục hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gởi và quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

3.  Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

4.  Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý ngành. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

5.  Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

6.  Tổ chức triển khai công tác dịch vụ nhằm phục vụ mọi hoạt động hành ngày và đột xuất của cơ quan: Nước uống, nước rửa, mua vé tàu, vé xe, vé máy bay và sửa chữa điện, nước …, vệ sinh ngoại cảnh và các phòng làm việc theo quy định.

7.  Quản lý đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc: Điện thoại, Fax, Email… được thông suốt.

8.  Quản lý xe và xăng xe, bảo đảm phương tiện cho cán bộ đi công tác.

9.  Đánh máy, sao chụp công văn, tài liệu của cơ quan

10  . Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định. Chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị.

11.  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công ích, xây dựng nội quy và tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, bảo vệ cơ quan.

12. Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan.

13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

Lượt người xem:  Views:   247
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu