Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
2
2
5
1
6
Ðóng

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển cử đào tạo Bác sĩ

Sở Y tế Tây Ninh thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển cử đào tạo Bác sĩ đa khoa chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2014 như sau:

  • Núi Bà đen Tây Ninh
  • Tòa thánh Tây Ninh